::: วิสัยทัศน์ ::: " มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน "

 

annouce_lic

 

banner_exam50

 

 

 

9999

ประจำวันที่ 21   พฤศจิกายน 2557  เวลา  09.00  น.

ประเภทรถ หมวดอักษร เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กธ
8390
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
4677
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บว 5755
รถจักรยานยนต์ 1 กฉ 4453

ที่มาของข้อมูล   :  ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี


 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

*** ประกาศนายทะเบียนจังหวัดราชบุรี  เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (๓๐ -ตค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี  เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (สร้างห้องน้ำผู้พิการ
และปรับปรุงห้องน้ำประชาชน) (๒๑-ตค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที (ขาว-ดำ)  (๓๐-กย-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง  และสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  สาขาอำเภอจอมบึง (๒๑-สค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี และสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (๒๑-สค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (๒๑-สค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องขายทอดตลาดรถราชการที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (๑๕-สค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง ให้ขอประกอบการขนส่งไม่ประจำทางรถตู้โดยสาร  (๒๕-กค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (๒-กค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องขายทอดตลาดรถราชการที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (๖-มิย-๕๗) รายละเอียด เอกสารแนบ a_new01
*** ข่าวที่ 12/2557  เรื่อง "ผู้ขอรับใบอนุญาตรถยนต์-รถจักรยานยนต์สามารถเลือกเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีได้ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และสภาบันพัฒนาฝืมือแรงงานภาค 4" (๓๐-พค-๕๗) รายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

-ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (สร้างห้องน้ำผู้พิการ

และปรับปรุงห้องน้ำประชาชน) 20-พย-57

 

กิจกรรม / โครงการ

*** นางสาวอรสา  เพ็งพริ้ง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4  เดินทางมาตรวจความพร้อมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบรางวัลผ่านเกณฑ์ต้น ยกระดับมาตรฐาน (๑๑-เมย-๕๗)

*** สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ร่วมมอบของบริจาคให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปในงานกาชาดจังหวัดราชบุรี ปี 2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 (๗-กพ-๕๗) new

***กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557  ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี (๒๐-มค-๕๗) new1

***ตรวจประเมินกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557  ตามจุดให้บริการ จำนวน 5 แห่ง (๓๐-ธค-๕๖) new1

***นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถและผู้ประจำรถ และกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๙-ธค-๕๖) new1

***นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานในตจังหวัดเปิดขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๗-ธค-๕๖) new1

***เตรียมความพร้อมกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา (๒๕-ธค-๕๖)new2

*** ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๔-ธค-๕๖) updated

***กิจกรรม "5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2556"  (6 ธ.ค.56) new2

***โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก (4 ธ.ค.56)new2

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้เยี่ยมชมชณะนี้
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ขณะนี้เวลา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า สนง.ขนส่งราชบุรีควรปรับปรุงเรื่องใด
 
ราคาน้ำมันวันนี้
จำนวนผู้เข้าชม