::: วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก ::: "เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย "


dlt_civil_manual1 1584

th 1min_safety_banner


banner_dlt2

 

 

 

 

kaba

 

 

 

 

 

 

 

9999

ประจำวันที่  27  มิถุนายน 2559  เวลา  08.30  น.

ประเภทรถหมวดอักษรเลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กน
8766
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
4929
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บษ 4225
รถจักรยานยนต์ 1 กฒ 3155

ที่มาของข้อมูล   :  ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี


 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

>>กรมการขนส่งทางบก จับมือกับภาคเอกชนจัดอบรมเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทั่วประเทศ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ปี 2559 จัดในส่วนกลางรวม 11 รุ่นและส่วนภูมิภาครวม 10 รุ่น โดยในส่วนกลางรุ่นต่อไป 11-มค-59

>>กรมการขนส่งทางบกระบุ!!! สาเหตุอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ขับรถเร็ว-ประมาท เร่งติดตั้ง GPS ในรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสารสาธารณะทุกคันเพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น10-มค-59

>>กรมการขนส่งทางบกเตรียมเรียกตัวผู้ก่อเหตุขับ รถถอยหลังชนรถคู่กรณีจนเสียหายและมีพฤติกรรมข่มขู่โดยใช้อาวุธ เข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหา หากพบว่ากระทำผิดจริงตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 พิจารณายึดใบอนุญาตขับรถทันที!!! 9-มค-59

>>ข่าวสำนักงานที่ 29/2558   เรื่อง "กำชับให้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลลอยกระทงและทอดกฐิน ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558" 11-พย-58

>>ข่าวสำนักงานที่ 28/2558  เรื่อง "การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก" 5-พย-58

>>ข่าวสำนักงานที่ 28/2558  เรื่อง "การขออนุญาตให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถ" 5-พย-58

>>ข่าวสำนักงานที่ 26/2558  เรื่อง  เตือน!!! ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขอผ่อนผันใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลักฐานในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ให้เร่งนำใบขับขี่สาธารณะตัวจริงมาแสงต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รายละเอียด 15-ตค-58

>>ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี รายละเอียด 22-กย-58

>>ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  รายละเอียด 11-กย-58

>>ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  รายละเอียด 25-สค-58

>>ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัราชบุรี  เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  รายละเอียด 5-สค-58

>>ประกาศจังหวัราชบุรี  เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้) รายละเอียด 7-กค-58

>>ประกาศจังหวัราชบุรี  เรื่องสอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ป ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสิรมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียด 25-พ.ค.-58

>>ข่าวสำนักงาน ที่ 14/2558  เรื่อง "กฏกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558" รายละเอียด 20-พ.ค.-58

>>กฏกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558 รายละเอียด 20-พ.ค.-58

>>ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดจังหวัดราชบุรี เรื่องให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง รายละเอียด 18-พ.ค.-58

>>ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  เรื่องสอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี รายละเอียด 24-เม.ย.-58

>>ข่าวการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้วไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่เพื่อความสุขในการสัญจร 31-มีค-58

>>กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! รถเก๋งและรถปิคอัพจดทะเบียนได้ตามปกติ ส่วนรถยนต์นั่งและรถบรรทุกส่วนบุคคล ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัว สามารถจดทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ได้ หากเกิน 2,200 กิโลกรัม ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ทางร นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคมนี้เป็นต้นไป รถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,600 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่เป็นรถที่ใช้ส่วนบุคคลไม่ได้ใช้เพื่อการประกอบการขนส่งสามารถยื่นขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ฯ รายละเอียด 23-มีค-58

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

>> ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (40.10.17.01) ขนาด 48,000 บีทียู 30,000 บีทีบู 36,000 บีทียู และ 24,000 บีทียู เพื่อใช้ในสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง  24-พย-58 รายละเอียด

>> ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เรื่องการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถ 4-พย-58 รายละเอียด

>> ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (สร้างห้องน้ำผู้พิการ

และปรับปรุงห้องน้ำประชาชน) 20-พย-57

 

กิจกรรม / โครงการ

>>โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียด

>> กิจกรรมรณรงค์และป้องกันอุบัติทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 1-มค-2558

>> กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day 27-พย-57

*** นางสาวอรสา  เพ็งพริ้ง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4  เดินทางมาตรวจความพร้อมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบรางวัลผ่านเกณฑ์ต้น ยกระดับมาตรฐาน (๑๑-เมย-๕๗)

*** สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ร่วมมอบของบริจาคให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปในงานกาชาดจังหวัดราชบุรี ปี 2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 (๗-กพ-๕๗) new

***กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557  ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี (๒๐-มค-๕๗) new1

***ตรวจประเมินกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557  ตามจุดให้บริการ จำนวน 5 แห่ง (๓๐-ธค-๕๖) new1

***นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถและผู้ประจำรถ และกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๙-ธค-๕๖) new1

***นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานในตจังหวัดเปิดขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๗-ธค-๕๖) new1

***เตรียมความพร้อมกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา (๒๕-ธค-๕๖)new2

*** ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๔-ธค-๕๖) updated

***กิจกรรม "5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2556"  (6 ธ.ค.56) new2

***โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก (4 ธ.ค.56)new2

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้เยี่ยมชมชณะนี้
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ขณะนี้เวลา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า สนง.ขนส่งราชบุรีควรปรับปรุงเรื่องใด
 
ราคาน้ำมันวันนี้
จำนวนผู้เข้าชม