TP Moo Pop Up

ประกาศ ขอเชิญผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม และเชิญผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา

::: วิสัยทัศน์ ::: " มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน "

change_lic_card

prakas


banner_exam50

 

 

 

9999

ประจำวันที่  27  มีนาคม  2558  เวลา  08.00  น.

ประเภทรถ หมวดอักษร เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กน
547
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
4740
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บว 7389
รถจักรยานยนต์ 1 กช 6802

ที่มาของข้อมูล   :  ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี


 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

>>กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! รถเก๋งและรถปิคอัพจดทะเบียนได้ตามปกติ ส่วนรถยนต์นั่งและรถบรรทุกส่วนบุคคล ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัว สามารถจดทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ได้ หากเกิน 2,200 กิโลกรัม ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติมตามที่ทางร นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคมนี้เป็นต้นไป รถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 1,600 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม ที่เป็นรถที่ใช้ส่วนบุคคลไม่ได้ใช้เพื่อการประกอบการขนส่งสามารถยื่นขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ ฯ รายละเอียด 23-มีค-58

>> ข่าวสำนักงาน ที่ 26/2557  เรื่อง "การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก" 9-ธค-57

>> ข่าวสำนักงาน ที่ 25/2557  เรื่อง "การขออนุญาตให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถ" 9-ธค-57

>> ข่าวสำนักงาน ที่ 24/2557  เรื่อง "จัดกิจกรรม ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" ช่วงเทศกาลปีใหม่  3-ธค-57

>> แบบใบกำกับการขนส่ง และหลักเกณฑืวิธีการปฏิบัติ ตามมติคณะกรรมการควบุคมการขนส่งทางบกกลาง 26-พย-57

>> ข่าวสำนักงาน ที่ 23/2557  เรื่อง "การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก" 25-พย-57

>> ข่าวสำนักงาน ที่ 22/2557  เรื่อง "การขออนุญาตให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถ" 25-พย-57

>> ข่าวสำนักงาน ที่ 21/2557  เรื่อง "แจ้งเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านเส้นทางหมอกลงจัด ในช่วงฤดูหนาว" 25-พย-57

*** ประกาศนายทะเบียนจังหวัดราชบุรี  เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (๓๐ -ตค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี  เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (สร้างห้องน้ำผู้พิการ
และปรับปรุงห้องน้ำประชาชน) (๒๑-ตค-๕๗) รายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

>> ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (สร้างห้องน้ำผู้พิการ

และปรับปรุงห้องน้ำประชาชน) 20-พย-57

 

กิจกรรม / โครงการ

>> กิจกรรมรณรงค์และป้องกันอุบัติทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 1-มค-2558

>> กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day 27-พย-57

*** นางสาวอรสา  เพ็งพริ้ง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4  เดินทางมาตรวจความพร้อมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบรางวัลผ่านเกณฑ์ต้น ยกระดับมาตรฐาน (๑๑-เมย-๕๗)

*** สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ร่วมมอบของบริจาคให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปในงานกาชาดจังหวัดราชบุรี ปี 2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 (๗-กพ-๕๗) new

***กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557  ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี (๒๐-มค-๕๗) new1

***ตรวจประเมินกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557  ตามจุดให้บริการ จำนวน 5 แห่ง (๓๐-ธค-๕๖) new1

***นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถและผู้ประจำรถ และกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๙-ธค-๕๖) new1

***นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานในตจังหวัดเปิดขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๗-ธค-๕๖) new1

***เตรียมความพร้อมกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา (๒๕-ธค-๕๖)new2

*** ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๔-ธค-๕๖) updated

***กิจกรรม "5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2556"  (6 ธ.ค.56) new2

***โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก (4 ธ.ค.56)new2

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้เยี่ยมชมชณะนี้
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ขณะนี้เวลา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า สนง.ขนส่งราชบุรีควรปรับปรุงเรื่องใด
 
ราคาน้ำมันวันนี้
จำนวนผู้เข้าชม