TP Moo Pop Up

"ด่วนที่สุด รถตู้โดยสารส่วนบุคคล(ป้ายดำ)ที่มาขึ้นทะเบียนสำรวจและที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ใช้รับจ้าง ให้มาดำเนินการขอประกอบการขนส่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียดตามลิ้งข้างล่างภายใต้หัวข้อข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญประชุมวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น.ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ห้องประชุม ชั้น 3 แจ้งต่อเพื่อทราบทุกท่าน